Persones amb discapacitat

Persones amb discapacitat

La Direcció Insular de Persones amb Discapacitat s’encarrega de proveir i gestionar serveis, recursos i prestacions socials destinades a les persones que pateixen qualque tipus de discapacitat, amb criteris de qualitat i eficàcia.

El principal objectiu és defensar els drets de les persones amb discapacitat i de les seves famílies, lluitar per l’accessibilitat universal, el reconeixement de la igualtat d’oportunitats, prevenir la institucionalització anticipada i mirar cap a models més inclusius, oberts i respectuosos amb les persones.

Serveis i programes que es gestionen

Interpretació de Llengua de Signes

Concerts de la Xarxa de Serveis Socials per a persones amb discapacitat