Persones amb discapacitat

Servei de Promoció, Manteniment i Recuperació de l’Autonomia Funcional

Es tracta d’un servei que proporciona una atenció multidisciplinària a les persones amb discapacitat física sobrevinguda en fase postaguda, mitjançant sessions especialitzades que tenen com a objectiu pal·liar els dèficits cognitius, motors i emocionals, i millorar la seva autonomia. 

Aquest servei es comença a prestar quan la persona surt del procés rehabilitador sanitari i necessita un servei social que doni continuïtat als progressos de la rehabilitació mèdica, així com treballar les activitats d’autonomia personal i funcional.

Té una durada determinada de com a màxim tres anys des de la finalització de la rehabilitació sanitària. 

Es pot prestar tant en un centre especialitzat com al domicili de la persona usuària.

A qui es dirigeix?

Persones amb discapacitat física sobrevinguda igual o superior al 33 % que tenen possibilitats de millorar la seva autonomia durant els tres primers anys des de l’alta del seu procés de rehabilitació posthospitalari prescrit pel sistema de salut.

Entitats concertades:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.