L'Institut Mallorquí d'Afers Socials

L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

L'Institut Mallorquí d'Aferss Socials (IMAS) és la institució de referència a Mallorca per a gestionar els serveis socials, la protecció de menors i els recursos assistencials. Es tracta d'un organisme autònom que depèn del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca.

Benvinguda

Salutació de benvinguda a càrrec de la presidència de l’IMAS.

Qui som?

Descripció de la creació i la missió d’aquesta institució.

Transparència

Informació pública i participació. Consultes prèvies i normativa en tramitació.

Igualtat

Mesures per a la progressiva incorporació de la perspectiva de gènere en el IMAS.

Enllaços

Enlaces a webs de administraciones públicas de interés.

Premis i Reconeixements

Valorar i donar visibilitat a les accions socials que promouen l’exemplaritat, el respecte i la igualtat.