Documentació

Memòries

Informes

  • Informe PADIAM. Pla de l’atenció i els drets de la infància i de l’adolescència de Mallorca 2023-2028: arxiu PDF
  • Versió adaptada de l’informe PADIAM. Quin pla tenim?: arxiu PDF

Altres documents

  • Pacte per a les persones amb discapacitat: arxiu PDF
  • Guia d’intervenció amb infància migrada: arxiu PDF, en català i castellà
  • Guia bàsica per a treball amb gent gran: arxiu PDF
  • Una Mallorca per a totes les persones. Estratègia davant el repte demogràfic i
    d’envelliment actiu i saludable. 2022-2030: arxiu PDF