SERVEIS I PROGRAMES

Inclusió Social

Recursos y prestacions per a persones en risc d'exclusió social.

Persones amb discapacitat

Millora de la qualitat de vida, cobrir necessitats socials.

Atenció a les Persones Majors

Recursos assistencials i foment de l'autonomia de les Persones Majors.

Serveis socials, Infància i Família

Programes adreçats a aquests col·lectius.

Gerència i Gestió

Gestió administrativa, econòmica i jurídica de la institució.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

OIAM

Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca

OMM

Observatori de les Persones Majors de Mallorca

Alimara

Revista de Innovació i Metodologia en Afers Socials

INFORMACIÓ PER A TERCERS