Gerència i Gestió

Facturació electrònica

En aplicació del que estava previst a la Llei 25/2013 de facturació electrònica, des del 15 de gener de 2015 l’IMAS ja accepta factures en format electrònic. De fet, ja no s’accepten factures en format paper de proveïdors que siguin societat anònima, societat de responsabilitat limitada o unió temporal d’empreses, excepte per als imports de menys de 5.000€.

Les factures electròniques s’han d’enregistrar a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, de l’Administració General de l’Estat (FACe), enllaç aquí, al qual estam adherits.

Per a les factures electròniques dirigides a l’IMAS necessitareu indicar els codis d’oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora.