Atenció a les Persones Majors

Atenció a les Persones Majors

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys i l’increment de l’esperança de vida han provocat un augment molt significatiu del pes social dels persones majors a la nostra societat.

Aquest augment ha vengut acompanyat d’una major diversitat del col·lectiu de persones majors pel que fa a l’edat, la salut i de la introducció d’un nou discurs: el dels persones majors actives.

Amb l’objectiu d’atendre aquesta diversitat i oferir una atenció integral als persones majors de Mallorca, l’IMAS compta amb un ampli ventall de serveis, programes i recursos que van des de l’atenció a la dependència fins a la promoció de l’autonomia i de la participació dels persones majors, la defensa dels seus drets i la sensibilització social.

En aquest sentit, l’IMAS desenvolupa diferents programes per fomentar l’envelliment actiu i prevenir el deteriorament cognitiu amb tallers d’habilitats socials i d’estimulació cognitiva arreu de Mallorca, a més de promoure els activitats als llars socioculturals dins l’entorn comunitari.

Compta també amb servei d’atenció integral a domicili a la majoria de municipis de Mallorca perquè els persones majors amb dependència que ho desitgin rebin els cures i l’ajuda especialitzada que necessitin a casa seva i continuïn envellint dins del seu propi entorn.

La institució insular disposa també de centres per les persones majors dependents i/o que precisin protecció social a traves d’una xarxa de centres residencials i centres de dia de gestió pròpia i concertada.

En el cas dels residències pròpies, l’IMAS aposta una atenció centrada en la persona perquè se senti com a casa seva.

Serveis i programes que es gestionen

Observatori de les Persones Majors

Pla d’Impuls del Voluntariat

  • Pla d’Impuls del Voluntariat