Atenció a les Persones Majors

Centres de Dia

Servei diürn d’atenció a les persones majors, que treballa amb un pla individualitzat per cobrir les seves necessitats bàsiques sociosanitàries.

Fa possible que la persona pugui continuar en el seu entorn habitual i, paral·lelament, millora la qualitat de vida dels cuidadors oferint-los temp per a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Què ofereixen?

Atenció sociosanitària, de suport i participació psicosocial.

A qui es dirigeixen?

Persones majors dependents i els seus familiars.

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials municipals.

Centres de dia concertats.