Qui som?

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és la institució de referència a Mallorca per a gestionar els serveis socials, la protecció de la infància i els recursos assistencials.

Es tracta d’un organisme autònom que depèn del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca. Fou creat el 2003 amb la denominació d’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, que es va canviar per l’actual l’any 2007.

Així, l’IMAS assumeix les responsabilitats establertes per la Llei 14/2001, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials

En resum, la nostra missió és desenvolupar i gestionar els programes, els serveis i els centres de serveis socials, infants i residències, llars i altres recursos assistencials per a les persones majors.

Des d’aquesta web volem convidar-li a conèixer de primera mà quin és el nostre treball i facilitar-li la relació amb nosaltres a través de les noves tecnologies, que ens ajuden a fer els tràmits, a estar informats i ens permeten estar en contacte de manera bidireccional.

Seu electrònica de l’IMAS

Es troba integrada en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca, https://seu.conselldemallorca.net, d’acord amb la resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de dia 15 de gener de 2018, pel qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com la pròpia dels organismes autònoms dependents.

Oficines