Atenció a les Persones Majors

Servei de Foment a l’Autonomia de Persones Majors

Treballem per a fomentar l’autonomia de les persones majors de manera transversal, sempre que sigui possible, en tots els programes que desenvolupem i, de forma més específica, a través de dos programes concrets:

  • Suport Psicosocial, Educatiu i d’Estimulació Cognitiva per a les Persones Majors (seu-e)
  • Atenció, Orientació, Suport i Formació per als Familiars Cuidadors.

Programa de Suport Psicosocial, Educatiu i d’Estimulació Cognitiva per a les Persones Majors (seu-e)

És un programa de suport a les persones majors, dirigit a potenciar l’envelliment actiu i l’autonomia personal, treballant la prevenció i/o compensació de les dificultats de memòria que poden anar associades a l’envelliment.

Programa d’Atenció, Orientació, Suport i Formació per a Familiars Cuidadors

Es un programa de atención, orientación, apoyo y formación dirigido a los familiares cuidadores y otros cuidadores no profesionales.

És un programa d’atenció, orientació, suport i formació per als familiars cuidadors i altres cuidadors no professional.

Ofereix espais de grup en els quals es proporcionen eines i suport tècnic per a ajudar i capacitar als familiars per a millorar la seva qualitat de vida i l’assistència que dispensen als seus familiars i una valoració i suport psicosocial.

Aquest programa té com a objectius:

  • Proporcionar els coneixements i el suport tècnic i psicosocial necessari per a millorar tant la qualitat de vida dels cuidadors, com de l’assistència que necessiten les persones majors que cuiden.
  • Millorar l’estat emocional i minvar el sofriment personal dels familiars cuidadors, mitjançant la modificació de conductes, pensaments i/o emocions desadaptatius.
  • Incloure a la comunitat un instrument de promoció i millora de la qualitat de vida dels familiars cuidadors, tot evitant o minvant el deteriorament del seu entorn familiar, social i laboral; així com també reforçant la seva feina i la seva autonomia.
  • Dotar la comunitat d’un servei permanent i estable de referència, proper i qualificat per a qualsevol tema que afecti la vivència psicosocial dels familiars cuidadors de persones majors.
  • Sensibilitzar la comunitat vers la situació vulnerable dels familiars cuidadors de persones majors.

Al programa poden accedir familiars cuidadors i cuidadors no professionals dels municipis de Mallorca, que tenen al seu càrrec persones majors en situació de dependència, sent derivats pels Serveis Socials municipals i altres serveis.

Lloc d’atenció

  • Adreça: carrer del General Riera, 115
  • Població: 07010 – Palma
  • Telèfon: 971 760 301 – extensió: 4119