Atenció a les Persones Majors

Servei de Prevenció i Atenció Comunitària: Llars i Centres de Promoció a l’Autonomia

Les llars de Persones Majors són centres destinats a promoure i organitzar activitats per al foment de l’autonomia, convivència i l’ajuda mútua, per a possibilitar un envelliment satisfactori.

Amb l’objectiu de prevenir la dependència, potenciar l’autoestima, afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística.

Què ofereixen?

Els centres ofereixen els serveis i les activitats que es descriuen a continuació.

Els serveis específics de cada centre es recullen en els documents informatius del mateix centre.

 • Servei d’orientació, informació, consulta i assessorament.
 • Tallers ocupacionals per al foment de la capacitat artística, entre altres:
  • pintura
  • punt mallorquí
  • treballs manuals
  • macramé
  • talli i confecció
 • Activitats d’oci i temps lliure, entre altres:
  • conferencies
  • excursions
  • bingo i jocs lúdics
  • visites culturals
  • sortides a concerts i exposicions
 • Activitats de prevenció i promoció de la salut, entre altres:
  • natació
  • gimnàstica
  • tai-chi
  • ioga
  • tallers de memòria
  • lecto-escriptura
  • escacs
  • idiomes
 • Serveis de podologia i perruqueria.
 • Sala de jocs i TV, cafeteria/menjador.
 • Biblioteca amb premsa diària i servei de préstec de llibres.
 • Ciberaula amb cursos de formació en noves tecnologies.

A qui es dirigeix?

A persones majors de 60 anys.

Els cònjuges o en convivència amb relació estable anàloga i que siguin pensionistes majors de 55 anys, que hagin tramitat el carnet de soci/a.

Com accedir-hi?

Directament dirigint-se als centres.

Derivats d’altres institucions i/o entitats.

Nota: per a obtenir el carnet de soci s’ha de presentar el DNI i una fotografia.

Llocs d’atenció

Consultar document amb localització i horaris d’obertura i tancament de les llars per a persones majors, fer clic aquí

Llars de Persones Majors:

Centres de Promoció de l’Autonomia de Persones Majors: