Atenció a les Persones Majors

Servei d’Atenció Integral a Domicili. SAID

El Servei d’Atenció Integral a domicili (SAID) és un servei personalitzat de caràcter preventiu i rehabilitador que s’ofereix en el domicili o en l’entorn d’una persona adulta en situació de fragilitat o dependència.

Què ofereix?

El SAID ofereix una atenció integral especialitzada i adaptada a les necessitats, hàbits i rutines de cada persona usuària en el seu domicili i en el seu entorn habitual.

Els professionals del SAID realitzen les cures pertinents, però també fomenten l’estimulació cognitiva i acompanyen a les persones en situació de dependència i als seus familiars, amb l’objectiu que puguin continuar vivint en el seu domicili i en contacte amb el seu entorn.

A qui es dirigeix?

A les persones residents a l’illa de Mallorca en situació de dependència reconeguda per la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern dels Illes Balears.

Amb el documental L’ajuda invisible, creat per l’IMAS, podeu conèixer el testimoniatge d’algunes de les persones usuàries d’aquest servei, que busca que tots els usuaris rebin l’atenció adequada segons les seves necessitats i filosofia de vida.

Com accedir-hi?

Les persones interessades poden accedir des dels serveis socials municipals o des de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, del Govern dels Illes Balears, mitjançant el Programa Individual d’Atenció (PIA) on indiqui que la prestació a rebre sigui el Servei d’Atenció a domicili (SAID)

Més informació:

  • Portal de la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears, fer clic aquí