Atenció a les Persones Majors

Residències

Xarxa pública i concertada de centres, que té com a objectiu oferir una atenció integral centrada en les persones majors.

Els centres estan adaptats a la normativa legal vigent i a la normativa d’accessibilitat.

L’objectiu és vetllar pel benestar de les persones residents, a partir d’una atenció integral centrada en la persona des de l’àmbit sociosanitari.

Aquesta atenció potencia aspectes preventius, mitjançant la promoció de l’autonomia personal a partir de les possibilitats de cada resident.

Què ofereixen?

Hi ha dues modalitats d’estades a diferents indrets de Mallorca:

  • Règim d’estada permanent
  • Règim d’estada temporal

A qui es dirigeixen?

Persones residents i els seus familiars.

Com accedir-hi?

Les sol·licituds poden arribar a l’IMAS a través del treballador/a social dels serveis socials municipals, dels centres de salut o presentada per una persona particular.

Es valoraran les sol·licituds d’ingrés en un centre residencial per a una estada temporal, per a un reagrupament familiar o per a un trasllat entre centres, amb l’objecte d’avaluar el compliment dels requisits, així com l’assignació de la plaça en la residència.

Residències concertades.