Atenció a les Persones Majors

Servei d’Atenció Sociosanitària

És un servei d’atenció sociosanitària integral, en règim d’allotjament i en tipus d’estada temporal.

Té com a objectiu proporcionar continuïtat d’atencions de llarga estada.

Què ofereix?

El servei ofereix una assistència sociosanitària temporal.

A qui es dirigeix?

A pacients que han rebut l’alta d’un hospital d’aguts o d’atenció intermèdia i requereixen cures complexes o rehabilitació.

Com accedir-hi?

S’hi accedeix des del Sistema Sanitari, concretament des de les unitats d’hospitalització.