Atenció a les Persones Majors

Servei d’Acompanyament en Matèria d’Habitatge

És un programa mitjançant el qual la ciutadania en general es pot adreçar per a rebre una atenció directa i integral relacionada amb les necessitats d’habitatge mitjançant:

  • Servei d’Acompanyament en Matèria d’Habitatge, als processos d’accés a l’habitatge i de defensa d’aquest.
  • Programa d’Habitatges Socials Temporals: gestió i acompanyament que compta amb una xarxa d’habitatges amb caràcter d’ocupació temporal i transitori.

Què ofereix?

Assessorament legal, jurídic i social a les persones amb problemes relacionats amb l’allotjament.

També, s’hi desenvolupen serveis, programes, accions i iniciatives que abasten la prevenció, mediació i protecció dels ciutadans en matèria d’habitatge.

A qui es dirigeix?

El servei s’adreça a totes les persones residents de Mallorca.

Com accedir-hi?

S’hi pot accedir o bé de manera particular, demanant cita al lloc d’atenció, o bé derivats pels serveis socials municipals o altres serveis.

Centre d’atenció

Seu de l’IMAS a Inca

  • Adreça: carrer Pere de Sant Joan, 8
  • Població: 07300 – Inca.
  • Telèfons: 971 856 295 / 650 310 128