Gerència i Gestió

Pagament telemàtic i carpeta fiscal ciutadana

L’IMAS disposa d’un sistema de pagament telemàtic de rebuts i taxes gestionat per la Tresoreria del Consell de Mallorca.

Mitjançant els enllaços adjunts podreu realitzar un pagament, recuperar les dades d’una operació sense finalitzar, verificar la validesa d’un document o descarregar un justificant del pagament.

Els particulars i tots els que realitzin gestions tributàries amb el Consell de Mallorca i la seva administració institucional poden accedir a aquesta informació mitjançant la carpeta fiscal ciutadana.

Enllaç a l’apartat de Pagament de Taxes, a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca, fer clic aquí.

Per accedir-hi es requereix acreditació telemàtica.