Persones amb discapacitat

Ajudes individuals per a les persones amb discapacitat

La convocatòria d’ajudes econòmiques individuals té per objectiu finançar ajudes tècniques i tractaments que permetin aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb discapacitat, per a facilitar el desenvolupament de la vida diària i augmentar la seva qualitat de vida i benestar social.

Es publica una convocatòria anual que finança les despeses realitzades l’any anterior. S’hi inclouen dos tipus d’ajudes:

  • Ajudes tècniques: pròtesis, ortesis, ajudes a la mobilitat, i instruments, utensilis, dispositius i/o equips que faciliten el desenvolupament de la vida diària.
  • Tractaments sociosanitaris: tractaments rehabilitadors i el seu transport.

A qui es dirigeix?

Poden optar a aquestes convocatòries les persones empadronades a Mallorca, menors de 65 anys, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, i que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre electrònic o presencial de l’IMAS.

Pots demanar més informació, o cita prèvia: