Persones amb discapacitat

Programa Mixt de Formació i Ocupació ‘Raixa’

Es tracta d’una formació dual, en la qual es combina formació teòrica i experiència pràctica, en el marc d’un contracte de formació en alternança.

El programa Mixt de Formació i Ocupació Raixa està finançat pel SOIB.

L’objectiu del projecte és millorar les competències tècniques professionals de l’alumnat treballador per tal que incrementi les possibilitats d’ocupació en el mercat laboral i les competències instrumentals i transversals d’accés a l’ocupació.

Es desenvolupa a la finca de Raixa i té una durada de 9 mesos.

El programa inclou la formació de dos certificats de professionalitat de nivell 1:

  • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO 0108).
  • Activitats auxiliars en agricultura (AGAX 0208).

A qui es dirigeix?

S’adreça a persones majors de 30 anys, en situació d’atur i amb discapacitat reconeguda a partir del 33%.

Com accedir-hi?

Per a informació sobre l’accés al programa, es pot contactar