Persones amb discapacitat

Funció Tutelar.

La funció tutelar està dirigida a persones amb discapacitat amb mesures de suport establertes judicialment

Té per objecte vetllar per la persona amb la finalitat de fer tot el que sigui necessari per al seu benestar i desenvolupament integral.

L’entitat que du a terme l’activitat de suport a la funció tutelar representa la persona i n’administra els béns, d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent. 

És un servei substitutori de la funció que farien els familiars i/o tutors/es.

A qui es dirigeix?

Persones amb discapacitat i amb la capacitat jurídica modificada, que han estat sotmeses a règim de tutela o curatela per una fundació tutelar per resolució judicial.

Entitats concertades:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.