Persones amb discapacitat

Servei d’Atenció Integral i de Promoció de l’Autonomia

Es tracta d’un servei especialitzat format per actuacions de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure l’autonomia i la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb els recursos de la comunitat.

Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot donar suport en diverses àrees i àmbits de la vida de la persona (salut, educació, treball, família, transport, protecció dels drets o altres aspectes).

Aquesta atenció integral es pot prestar tant a un centre de recursos com a entorns comunitaris, espais formatius, espais de rehabilitació o al propi domicili.

A qui es dirigeix?

Persones amb discapacitat física, majors de 16 anys, o persones menors d’edat en casos excepcionals, a partir del 33% de discapacitat.

Entitats concertades:

Persones amb discapacitat auditiva, majors de 6 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Entitat concertada:

Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, majors de 18 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Entitats concertades:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.