Persones amb discapacitat

Serveis d’estades diürnes. Centre de Dia

Es tracta d’un servei que ofereix una atenció integral per a les persones amb discapacitat amb necessitats de suport extens i generalitzat durant el període diürn.

En funció de les necessitats de cada persona i el tipus de discapacitat, ofereix suport directe a activitats de la vida diària, comunicació, benestar físic i salut, benestar emocional, desenvolupament personal, relacions socials i afectives, inclusió i participació social, oci, drets i qualsevol altre aspecte que afecti la qualitat de vida de la persona.

L’objectiu del servei és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia i benestar, i prevenir situacions de major dependència, potenciant la inclusió i donant suport a les famílies.

A qui es dirigeix?

Aquest servei s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, majors de 16 anys, a partir del 65% de discapacitat i amb necessitats de suport extens.

Entitats concertades:

Persones amb discapacitat física, majors de 16 anys, a partir del 65% de discapacitat i amb necessitats de suport extens.

Entitats concertades:

Persones amb discapacitat física per trastorn immunològic (VIH), majors de 16 anys, a partir del 65% de discapacitat i amb necessitats de suport extens.

Entitat concertada:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.