Persones amb discapacitat

Serveis residencials. Suport a l’Habitatge

Es tracta d’un servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat que viuen soles, en parella o que conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.

Facilita una atenció dinàmica i flexible sobre la vida personal, i s’adapta a les necessitats de cada persona al seu moment i context vital. 

L’objectiu d’aquest servei és afavorir la vida independent mitjançant els suports adequats. 

La propietat de l’habitatge correspon a la persona.

A qui es dirigeix?

Aquest servei s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, majors de 16 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Entitats concertades:

Persones amb discapacitat física, majors de 16 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Entitats concertades:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.