Persones amb discapcitat

Servei d’estades diürnes. Servei Ocupacional

Es tracta d’un servei que presta suports a la persona amb discapacitat amb l’objectiu d’aconseguir el seu màxim desenvolupament personal i inclusió social mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar, d’aprenentatge per a l’autonomia i d’inserció sociolaboral. 

Per a determinar el pes d’un tipus d’activitats o d’un altre, es té en compte la valoració de les necessitats de suport de cada persona, la seva edat, les motivacions i les necessitats personals.

Una de les finalitats del Servei és, sempre que sigui possible, facilitar la capacitació i la preparació de la persona usuària per a accedir al treball, així com mantenir i millorar l’ocupació mitjançant el servei d’ajustament personal i social o de treball amb suport, per a afavorir la promoció al mercat laboral ordinari. 

Per això, el Servei Ocupacional s’ha d’adaptar a les circumstàncies del mercat laboral i de cada persona en particular, i ha de donar suport a les persones que no han aconseguit una adaptació laboral satisfactòria o que necessiten més suport per deteriorament o risc d’exclusió.

Els serveis poden ser prestats en activitats i entorns de la comunitat per a afavorir la inclusió i participació social, però sempre fora del domicili de la persona.

A qui es dirigeix?

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, majors de 16 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Entitats concertades:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.