Persones amb discapacitat

Programa de Promoció de l’Accessibilitat a l’Illa de Mallorca

Es tracta d’un servei d’assessorament i consultoria tècnica en matèria d’accessibilitat universal que proporciona la Secció d’Accessibilitat i Promoció dels Drets. 

La principal missió n’és promoure les actuacions que siguin necessàries per a garantir la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal que permeti l’autonomia personal de totes les persones i en particular de les persones amb discapacitat.

L’objectiu de l’IMAS amb aquest servei és facilitar que totes les persones puguin interactuar de forma inclusiva, plena i efectiva respecte de l’accés i la utilització dels espais d’ús públic, de les edificacions, dels transports, dels productes, dels serveis, de la informació i de les comunicacions, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca.

A qui es dirigeix?

Està dirigit a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que necessiti assessorament en el moment de realitzar qualsevol actuació en matèria d’accessibilitat universal per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació en els espais d’ús públic, de les edificacions, dels transports, dels productes, dels serveis, de la informació i de les comunicacions.

S’inclouen institucions, administracions públiques i privades, ajuntaments, consells insulars, conselleries, col·legis professionals, empreses, qualsevol ciutadà, entitats públiques i privades.

Com accedir-hi?

Per accedir al servei específic d’assessorament i consultoria tècnica en matèria d’accessibilitat universal per a edificis d’habitatges i habitatges particulars ho podeu fer mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Pàgina de assessorament i consultoria tècnica en matèria d’accessibilitat universal, al Consell de Mallorca, fer clic aquí.

Per a informació sobre l’accés al programa, es pot contactar: