Persones amb discapacitat

Serveis residencials. Residència

El Servei d’Allotjament Residencial com a domicili habitual de la persona amb discapacitat té com a objectiu oferir una atenció integral a les persones amb necessitats de suport extens o generalitzat en la majoria d’activitats de la vida diària.

L’objectiu del servei és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia, benestar i inclusió en la comunitat.

A qui es dirigeix?

Aquest servei s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, majors de 16 anys, a partir del 65% de discapacitat i amb necessitats de suport extens.

Entitats concertades:

Persones amb discapacitat física per trastorn immunològic (VIH), majors de 16 anys, a partir del 65% de discapacitat i amb necessitats de suport extens.

Entitat concertada:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.