Persones amb discapacitat

Concerts de la Xarxa de Serveis Socials per a persones amb discapacitat. Informació per entitats

El concert social és un instrument que regula la col·laboració entre l’administració i les entitats del tercer sector per a la disposició de places i serveis públics.

Cada convocatòria fixa el procediment, els criteris de preferència, els requisits i les condicions del concert.

A qui es dirigeix?

Hi poden accedir les entitats legalment constituïdes, inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el servei constituït i acreditat per l’IMAS en el moment de l’adjudicació i que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.