Persones amb discapacitat

Serveis residencials. Habitatge Supervisat.

L’Habitatge Supervisat és un servei substitutiu de la llar pròpia o familiar que s’organitza en habitatges ordinaris amb una capacitat màxima de 10 persones usuàries. 

Aquests habitatges es converteixen en el domicili habitual de les persones que l’habiten i hi conviuen, persones amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús dels recursos de la comunitat. 

La intensitat dels suports s’adapta a les necessitats de cada persona.

A qui es dirigeix?

Aquest servei s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, majors de 16 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Entitats concertades:

Persones amb discapacitat física, majors de 16 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Entitat concertada:

Persones amb discapacitat física per trastorn immunològic (VIH), majors de 16 anys, a partir del 33% de discapacitat.

Entitat concertada:

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud al registre presencial o electrònic de l’IMAS.

Per a més informació: 971 014 322.