Menors i Família

menors

Acolliments familiars permanents en família aliena: formació i valoració de l'aptitud

Què és?

Valorar la idoneïtat de les persones que s'ofereixen per acollir de manera permanent un menor resident a Mallorca i donar-los formació, informació i assessorament en les modalitats en línia i/o presencial sobre diferents temes relacionats amb l'acolliment familiar permanent, com ara: marc jurídic, programa d'acolliment familiar permanent, perfil i necessitats dels menors susceptibles d'acolliment, criteris d'aptitud, pautes educatives, etc.

Atenció

Telèfon: 971 498 805
Fax: 971 761 231

.