Serveis Socials, Infància i Família

Programa de Seguiment Preadoptiu i Postadoptiu

Es tracta d’un servei que ofereix l’Administració a través d’un programa concertat amb una entitat per assegurar que l’adopció es desenvolupa amb garanties d’èxit.

Es dona suport psicosocial, assessorament, formació i atenció terapèutica especialitzada a les famílies adoptives, als infants i joves adoptats i als professionals amb els quals tenen relació.

És un servei de caràcter voluntari, confidencial i adaptat a les necessitats de cada família.

Què ofereix?

L’objectiu principal del servei de postadopcions és garantir que les adopcions s’assoleixin amb èxit, minimitzant els factors de risc que amenacen l’estabilitat familiar i la plena integració de l’infant i jove en la família i en la societat.

A qui es dirigeix?

A les famílies adoptives, als infants i joves adoptats i als professionals amb els quals tenen relació.

Com accedir-hi?

A través de la Secció d’Adopcions de l’IMAS.