Serveis Socials, Infància i Família

Programa de Recerca d’Orígens

Servei per rebre l’assessorament i el suport adequat per a fer efectiu el dret de les persones adoptades a conèixer els seus orígens biològics.

Què ofereix?

Des del servei es duu a terme la recerca dels orígens de les persones que han estat adoptades.

A qui es dirigeix?

A persones adoptades.

Com accedir-hi?

Mitjançant una instància.

Una vegada que s’ha presentat la sol·licitud, l’IMAS citarà la persona interessada per fer-li les entrevistes pertinents i farà les actuacions necessàries per a assessorar-la i donar-li el suport per a fer efectiu aquest dret.

En el cas que s’hagin de facilitar les dades personals de la família biològica, es notificarà prèviament aquesta circumstància a les persones afectades.

Dades de contacte: