Serveis Socials, Infància i Família

Infants, joves i adolescents en risc de desemparament greu

Atenció als nins, nines i adolescents en situació de desprotecció o risc de desprotecció per valorar-ne la situació i prendre les mesures jurídiques protectores adequades amb la finalitat de satisfer l’interès superior del menor i procurar les condicions de seguretat i estabilitat necessàries per al seu correcte desenvolupament en totes les àrees.

El programa d’atenció territorial consta de dues seccions: Llevant i Ponent, amb professionals ubicats a la seu de l’IMAS a Palma i en els centres comarcals de Manacor i Inca.

A qui es dirigeix?

A infants, joves i adolescents menors de 18 anys que es troben en situació de desemparament greu i a les seves famílies.

Com accedir-hi?

L’accés es fa per derivació de l’equip de primera valoració i urgències del Servei de Infància i Família de l’IMAS.