Serveis Socials, Infància i Família

Servei de Prevenció, Promoció i Planificació de la Infància (SEPPIA)

Es tracta d’un equip multidisciplinari que centra les seves actuacions en tot allò que fa referència a la planificació de les polítiques d’atenció a la infància i adolescència a l’illa de Mallorca.

La seva tasca es complementa amb:

  • L’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca (OIAM).
  • Pla d’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència (PADIAM).
  • Consell de la Infància i Adolescència de Mallorca. (CIAM).

Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca (OIAM)

L’OIAM és un òrgan col·legiat i d’assessorament que compta amb la participació dels principals agents socials vinculats a l’àmbit de la infància i adolescència a Mallorca.

Els seus objectius són contribuir a la promoció i respecte dels drets dels infants i adolescents i proposar polítiques socials que tinguin com a conseqüència les millores en tots els àmbits que els afectin (familiar, educatiu i social).

Enllaç a la pàgina web de l’Observatori, fer clic aquí.

Pla d’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència (PADIAM)

Aprovat pel Consell de Mallorca el 12 de gener de 2023, el PADIAM dona resposta al marc legal vigent que obliga el Consell de Mallorca a dirigir la planificació de les polítiques d’atenció a la infància i adolescència a l’Illa de Mallorca.

És un instrument que dona estabilitat a les accions i programes desenvolupats dirigits a tots els nens, nenes i adolescents que viuen a Mallorca.

Document amb més informació del PADIAM, fer clic aquí.

Consell de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (CIAM)

El CIAM és un òrgan col·legiat de participació, consulta, de deliberació que té com a finalitat escoltar els nins, les nines i adolescents de Mallorca, respectar i fer efectiu el seu dret a participar en les decisions que afectin directament les seves vides en un entorn segur i amigable.

El CIAM és un òrgan participatiu integrat en el PADIAM.

Aquesta participació es fa efectiva mitjançant reunions plenàries i grups de treball, i recull les opinions, criteris i propostes dirigides a aquest Pla, tant en el procés d’elaboració com en el seguiment i avaluació.

Enllaços