Serveis Socials, Infància i Família

Programa de Participació de Famílies Adoptives

Espai de participació efectiva i permanent que permeti a les famílies adoptives manifestar-se en relació als processos d’adopció de persones menors d’edat, per tal que les seves aportacions siguin considerades per l’IMAS.

Es regula pel Reglament pel qual es crea i regula la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió de Famílies Adoptives del Consell Insular de Mallorca (BOIB 109 de 10/09/02)

Què ofereix?

L’objectiu principal de la Comissió de Famílies adoptives és ser un punt de trobada entre professionals de la Secció d’Adopcions i una representació de les famílies que ja han adoptat i d’aquelles que estan a l’espera de fer-ho, per tal de donar veu a les seves inquietuds, necessitats i aportacions.

A qui es dirigeix?

A les famílies adoptives que ja han adoptat i per aquelles que es troben a l’espera de fer-ho.

Com accedir-hi?

Mitjançant Secció d’Adopcions de l’IMAS.