Serveis Socials, Infància i Familia

Atenció, valoració i intervenció d'infants desprotegits o en risc de desprotecció

Què és?

Atendre els infants i adolescents en situació de desprotecció o de risc de desprotecció per valorar-ne la situació i prendre les mesures protectores adients amb la finalitat de satisfer l'interès superior del menor i de procurar-li les condicions de seguretat i estabilitat necessàries per al desenvolupament a tots els nivells.

Què ofereix?

El programa d’intervenció territorial valora la situació de desprotecció dels menors derivats de l’equip de primera valoració i d’urgències i alguns que es detecten a la mateixa secció actuant d’ofici. En el cas de detectar una desprotecció greu o desemparament fa la proposta d’intervenció i en du el seguiment.

Amb la idea d'aproximació i descentralització, el programa consta de dos equips: Llevant i Ponent, amb professionals ubicats a la seu de l’IMAS de Palma, i als centres comarcals de Manacor i d’Inca.

A qui s'adreça?

Infants i adolescents menors de 18 anys que es troben en situació de desprotecció o desemparament i les seves famílies.

Com accedir-hi?

Derivats de l'equip de primera valoració i urgències del Servei de Menors i Família de l’IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 231

.