Sa Placeta

Sa Placeta, centre de la Xarxa d’Inserció Social.