Inclusió Social

Equip de Valoració i Derivació de la Xarxa d’Inserció Social

Es tracta d’un equip de professionals que valoren cada cas i es converteixen en la porta d’entrada a la Xarxa d’Inserció Social de les persones en situació o risc d’exclusió social.

A més, aquest equip hi pivota els canvis que han de fer les persones dins dels distints serveis de la Xarxa.

Està format per treballadores socials, psicòlogues i psiquiatra.

Què ofereix?

L’equip de valoració realitza un seguiment de les diferents persones usuàries de la Xarxa. Concretament:

  • Atén persones majors de 18 anys que es troben en situació d’exclusió social i que no compleixen el perfil per a poder ser ateses per cap altre servei específic.
  • Recull informació sobre la seva situació personal i de les diferents necessitats que presenta, a través de l’exploració social i psicològica, per tal de valorar el recurs més idoni per a cada persona que sol·licita plaça (directament per la persona interessada o per derivació a través d’algun professional).
  • Realitza les derivacions oportunes entre els serveis de la Xarxa per a aconseguir que les persones en situació d’exclusió social estiguin ateses en els serveis que s’adeqüin millor a les seves necessitats.
  • Fa el seguiment de les sortides dels centres.
  • També pot intervenir en l’aplicació del Pla d’Intervenció Individual (PII) de les persones ateses en els diferents serveis.
  • Proporciona suport psicològic i acompanyament emocional en tot el procés a les persones que el desitgin.
  • Avalua directament i indirectament totes les places i la qualitat de l’atenció dels serveis que integren la Xarxa d’Inserció Social de titularitat de l’IMAS.