Inclusió Social

Sa Placeta

Es tracta d’un servei d’Acolliment i Promoció Social de l’IMAS que té com a finalitat allotjar i donar cobertura a les necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació d’exclusió social i amb toxicomania activa que, en el moment present, no disposen ni de recursos personals ni econòmics per a la seva autonomia.

Què ofereix?

A sa Placeta, s’hi ofereix atenció professional, així com un servei d’acollida temporal i acompanyament sanitari per a millorar la seva qualitat de vida.

A més, és un espai per a treballar l’abstinència i/o minimitzar les conductes de risc, mitjançant la realització d’un procés socioeducatiu que millori la vida de les persones usuàries, n’afavoreixi el procés d’aprenentatge personal, i provoqui el canvi i l’abandonament del consum de tòxics.