Inclusió Social

Programa d’Inserció Sociolaboral i Teràpia Ocupacional de Suport a la Xarxa d’Inserció  Social

Es tracta d’un programa de l’IMAS que té com a objectiu dotar d’uns instruments ocupacionals i/o laborals, en funció de les capacitats i necessitats personals de cada cas, a les persones usuàries dels diferents serveis que conformen la Xarxa d’Inserció Social.

Què ofereix?

L’objectiu d’aquest programa és dotar a la Xarxa d’Inserció Social d’uns instruments de suport que es duen a terme en dues línies d’atenció sociolaboral:

  • Mantenir ocupades les persones de la Xarxa d’Inserció Social que ho necessitin, omplint part de les hores del seu dia en tasques profitoses per al seu desenvolupament personal físic i mental, per a millorar, així, les seves capacitats mentals.
  • Realitzar un procés d’inserció sociolaboral per a optar a la formació i al desenvolupament de les seves capacitats, per tal de poder accedir a treballar en el mercat normalitzat.

A qui es dirigeix?

Les persones beneficiàries d’aquest Servei són les persones usuàries dels distints recursos socials de la Xarxa d’Inserció Social.

L’àmbit d’actuació és l’Illa de Mallorca.