Inclusió Social

Servei de Primera Acollida

El Servei de Primera Acollida per a persones en situació d’exclusió social s’emmarca dins de la Xarxa d’Inserció Social, que és la interrelació dels diferents serveis d’atenció a persones en situació d’exclusió social de l’IMAS.

La missió del Servei de Primera Acollida és fer de porta d’entrada, valorar i diagnosticar els usuaris que vulguin accedir a la Xarxa d’Inserció, valorar i donar suport a les persones sense sostre que entrin al Servei i derivar-les cap a d’altres serveis de la Xarxa, conjuntament amb l’Equip de Valoració de la Xarxa.

Què ofereix?

Aquest Servei ofereix la valoració del cas, la cobertura de necessitats bàsiques i la preparació de les persones ateses per a poder accedir a d’altres recursos, siguin de la Xarxa mateixa com si en són de fora.

Disposa de quaranta places en total, dotze de les quals són per a dones.

A qui es dirigeix?

Al Servei hi poden accedir persones majors d’edat que es trobin en situació de carrer per primera vegada, sense sostre i sense valorar, i que no han estat prèviament a cap altre servei de la Xarxa.