Inclusió Social

Programa d’Allotjament Transitori Ca l’Ardiaca

Es un centre d’acollida de baixa exigència on es cobreixen les necessitats bàsiques (allotjament, alimentació i vestimenta) de les persones que hi romanen.

El centre està obert les 24 hores, tots els dies de l’any.

Té 86 places en total, de les quals 16 són per a dones i 70, per a homes.

A Ca l’Ardiaca s’empra la metodologia de la baixa exigència, és a dir, no penalitzar la persona atesa si no vol, o no pot, fer canvis en la/es situació/ons de problemàtiques socials que l’han conduïda a trobar-se en situació d’exclusió social i sensellarisme.

Qui hi pot accedir?

Només hi poden accedir les persones majors d’edat que ja han estat en un altre centre de la Xarxa d’Inclusió, i que es trobin en situació de carrer de llarga durada, sense ingressos econòmics, sense xarxa de suport, amb problemes de salut, tant física com mental, amb alguna addicció i amb autonomia.

Com accedir-hi?

Les persones usuàries han d’acudir a la porta del centre i apuntar-se a la llista.

A les 23 hores, si queda una plaça, podran accedir per ordre de llista o per ordre de prioritat.

En el cas d’accedir-hi per derivació professional, sempre es fa a través de l’equip de valoració de la Xarxa.

Quins serveis o programes ofereix?

Ca l’Ardiaca compta amb un servei de centre de dia, tant per a les persones que estan allotjats al centre com per a les persones a qui la UMES (Unitat Mòbil d’Emergència Social) fa el seguiment de carrer.

Disposa de serveis de bugaderia, menjador i consigna.

El centre també compta amb un equip educatiu que treballa una sèrie d’objectius en funció de les necessitats de cada persona. Orientant i coordinant cada una d’elles als diferents recursos socials, sanitaris, laborals o administratius, entre altres.