Inclusió Social

Servei d’Acolliment a la Part Forana de Mallorca

És tracta d’un centre d’acollida a la Part Forana de Mallorca, concretament al municipi de Manacor, per a atendre els personis en risc o en situació d’exclusió social que no tinguin sostre i és trobin en aquesta zona de l’illa.

Què ofereix?

El Servei s’ha creat per a cobrir les necessitats bàsiques d’allotjament, higiene, alimentació i servei socioeducatiu. 

És la porta d’entrada a la Xarxa d’Inserció Social a la Part Forana i està articulat amb la resta de serveis de la Xarxa, tant d’allotjament com de programes de valoració i acompanyament. 

En tots els casos possibles, es fan processos d’inserció sociolaboral.

A qui es dirigeix?

Presenta una capacitat per 25 persones i funciona en horari continuat de 24 hores.

Les persones beneficiàries del servei són persones en risc o en situació d’exclusió social, majors d’edat i d’ambdós gèneres que es trobin en situació de sensellarisme i que no poden ser ateses pels serveis socials d’ atenció primària o altres recursos específics.