Inclusió social

Housing Led (Habitatges compartits)

Es tracta d’un nou model d’intervenció basat en habitatges compartits situats dins la comunitat per a afavorir els processos d’autonomia de les persones usuàries de la Xarxa d’Inserció Social.

L’objectiu és fomentar la desinstitucionalització de persones usuàries dels centres d’acollida, amb suport professional per acompanyament a la inserció sociolaboral i l’habitatge compartit com a instrument per a aconseguir la inserció plena dins la comunitat i orientació a recursos dirigits a la població general.

La intervenció socioeducativa destaca la importància del treball en xarxa amb els recursos comunitaris, tant pel que fa als serveis públics que puguin participar en la millora de les condicions de la persona, com pel que fa a la xarxa comunitària del poble/barri on resideixi, i, principalment, la xarxa relacional familiar.

Què ofereix?

Aquest programa compta amb 20 habitatges compartits per a 60 persones usuàries.

A qui es dirigeix?

Les persones usuàries són persones que provenen dels distints serveis de la Xarxa d’Inserció Social..