L’IMAS atorga el 2014 més de 330.000 € en ajudes individuals a persones majors i persones amb discapacitat

Aquesta xifra suposa un fort increment respecte a l’any 2013, quan s’adjudicaren  202.769,11 € en aquestes dues línies d’ajudes

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha atorgat aquest any 2014 un total de 331.075,02 € en ajudes individuals per a persones majors i per a persones amb discapacitat, la qual cosa suposa un augment considerable respecte a l’any 2013, que pel mateix concepte s’adjudicaren 202.769,11 €.

Concretament, i tal i com ja s’ha publicat al BOIB de dia 29 i 27 de novembre, respectivament, s’han concedit enguany 149.995,36 € des de l’àrea de gent gran per a persones majors de 65 anys i 181.079,66 € des de l’àrea de persones amb discapacitat per a persones amb una discapacitat reconeguda que no hagin complert els 65 anys en el moment d’entregar la sol·licitud. Precisament des de l’àrea de persones amb discapacitat s’ha doblat la quantitat d’ajudes atorgades, ja que l’any 2013 s’atorgaren per valor de 91.325,09 €. 

L’objectiu d’aquestes convocatòries d’ajudes, que es varen publicar el passat mes de maig al BOIB, és atendre els problemes específics d’aquests dos col·lectius i ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida. En ambdues convocatòries, just es podia subvencionar un concepte per persona sol·licitant, i en cap cas podia superar els 2.000 euros.

Àrea de persones amb discapacitat

En el cas de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat, cal destacar que aquest 2014 s’ha pràcticament duplicat l’import concedit, ja que s’ha elevat el nivell màxim de renda permès per poder accedir a aquesta línia d’ajudes.

Així, el 2014 hi ha hagut 276 persones sol·licitants enfront de les 170 de l’any 2013 i se’ls ha aprovat l’ajuda a 202. Així, s’ha destinat aquest any un total de 181.079,66 €, enfront dels 91.325,09 € de l’any 2013.

De les 202 persones beneficiàries d’enguany, 108 són homes i 94 són dones Per edats, la majoria tenen menys de 18 anys (76), 10 entre 18 i 25; 16 entre 26 i 35; 30 entre 36 i 45; 42 entre 46 i 55 i 28 beneficiaris entre 56 i 64 anys. Igualment, quasi la totalitat (182) són de nacionalitat espanyola.

Pel que fa al grau de discapacitat, 77 de les persones beneficiàries presenten una discapacitat moderada, 113 una discapacitat greu i 12 una discapacitat considerada completa.

Pel que fa al concepte pel qual s’ha demanat l’ajuda, aquest pot anar des d’unes sabates ortopèdiques o una pròtesi fins a tractaments rehabilitadors, llits hospitalaris o adaptats o, fins i tot, l’adquisició d’un vehicle adaptat o l’adaptació de l’antic. Sigui com sigui, des de l’IMAS i, en el marc d’aquesta línia d’ajudes, només s’admet una ajuda per persones sol·licitant amb un màxim de 2.000 €.

Àrea de gent gran

En el cas de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a majors, el 2014 hi ha hagut 329 persones sol·licitants i se’ls ha concedit l’ajuda a 247, el que suposa un 75% del total. Pel que fa als doblers, s’ha destinat quasi la totalitat dels 150.000 € pressupostats, ja que les ajudes adjudicades sumen 149.995,36 €.

De les 247 persones beneficiàries de 2014, 158 són dones i 89 són homes. Igualment, per edats: 50 tenen entre 65 i 70 anys; 49 entre 71 i 75; 54 entre 76 i 80 anys i 94 més de 80 anys. Igualment, quasi la totalitat (227) són de nacionalitat espanyola. En quant al perfil de la unitat de convivència, 117 són persones totes soles; 107 famílies de dos membres; 15 de 3 membres i 8 de quatre o més membres.

Pel que fa als ajuts sol·licitats en aquesta línia d’ajudes per a persones majors, la majoria són per pròtesis dentals (46), audiòfons (62) o ulleres (38), si bé també cal destacar les atorgades per a l’adquisició de llits hospitalaris o adaptats (14), frigorífics (14) o cadires de dutxa (9). La quantitat màxima dels ajuts és de 2.000 € i la mínima que s’ha atorgat aquest 2014 ha estat de 30 €.

 

Noticies relacionades:

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca

29 de maig de 2024

Durant la visita el president també s’ha reunit amb l’Associació Balear de la Malaltia de Huntington