L'IMAS destina 760.000 euros a subvencions d'obres i millores per a l'autorització de centres d'entitats de menors i d'inclusió

La institució depenent del Consell de Mallorca ha obert una convocatòria pública d’ajudes econòmiques per a inversions destinades a l’autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l’atenció de població del sistema de protecció de menors o d’inclusió

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert una convocatòria pública d’ajudes econòmiques destinada a entitats i associacions privades sense ànim de lucre i autoritzades per a la guarda de menors en acolliment residencial dels infants que es troben en situació de desprotecció a Mallorca, així com també per a aquelles que prestin servei al col·lectiu de persones en risc o situació d’exclusió social.

Concretament, la institució insular ha pressupostat un total de 760.000 euros per a subvencionar aquelles inversions destinades a l’autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats als dos col·lectius esmentats. Així, per exemple, són subvencionables les obres d’adequació dels elements que conformen el centre o habitatge per a obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat o que les millorin, i també la dotació de mobiliari i/o maquinària amb coherència amb l’ús previst.

Des de l’IMAS apunten que les despeses subvencionables són les realitzades des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2017. En aquest sentit, les sol·licituds es poden presentar tant per obres com per mobiliari i, en ambdós casos, es pot arribar a subvencionar en la seva totalitat, si bé, en el cas de les obres l’import màxim és de 60.000 euros, i en el cas del mobiliari de 15.000 euros.

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, ha destacat que «les condicions amb les què l’IMAS presta servei als col·lectius més vulnerables, especialment el de menors i el de persones en situació d’exclusió, han de ser les millors possibles, i amb aquesta línia de subvencions feim una passa més per tal de millorar l’atenció oferida».

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 28 d’agost. Les bases i els annexes a complimentar es poden trobar a la pàgina web de l’IMAS, a l’apartat d’autoritzacions

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024