Gerència i gestió

gerència

Convocatòria d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS

Què és?

Convocatòria d'ajudes per a inversions destinades a l'autorització i l'acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS. 

A qui s'adreça?

A les entitats i associacions sense ànim de lucre que desenvolupin les esmentades actuacions adreçades a l'allotjament nocturn i estades diürnes de menors en situació de desprotecció i a persones en situació d'exclusió social i que siguin depenents de l'IMAS. 

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud. 

Lloc d'atenció

Seus de l'IMAS

Horari d'atenció

de 9 a 14 hores 

.