Inclusió Social

Formació SAIS

Es tracta de la programació formativa per a la inserció social i laboral de les persones usuàries del SAIS (Servei d’Acompanyament a la Inclusió Social) i com a mecanisme de suport a les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió.

Els objectius són:

  • Facilitar la inserció i la reinserció de les persones en situació de vulnerabilitat
  • Millorar les seves condicions d’accés al mercat laboral normalitzat, per la qual cosa aquesta programació inclou actuacions de formació, informació, orientació i habilitats bàsiques per a donar resposta a les necessitats socials i formatives bàsiques.

A qui es dirigeix?

A persones que requereixen atenció particularitzada i requereixen formació en el seu itinerari d’inserció social i/o laboral..

Com accedir-hi?

A partir de la sol·licitud a la Servei d’Acompanyament a la Inclusió Social (SAIS) i d’acord amb la valoració de l’equip tècnic del propi SAIS.