Inclusió Social

Servei d’Acompanyament a la Inclusió Social. SAIS

Des de l’acompanyament, com a metodologia d’intervenció social i psicosocial, la Secció d’Acompanyament a la Inclusió Social (SAIS) atén persones en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

Aquesta situació, en la qual es dona un procés d’acumulació de dificultats o factors de desavantatge que obstaculitzen l’accés a la plena inclusió en condicions d’igualtat, pot afectar diferents dimensions o àrees vitals de la persona, com poden ser la personal, la relacional, l’ocupacional, la formativa i l’econòmica, entre altres.

L’acompanyament a la inclusió parteix del dret de la ciutadania a una atenció personalitzada, des de la qual es pot establir una relació proactiva i de confiança, que permeti una valoració integral i una atenció ajustada a les necessitats de la persona. 

L’objectiu és possibilitar processos de canvi consensuats, oportunitats de millora, desenvolupament de potencialitats i reducció de factors de risc.

A qui es dirigeix?

A persones que requereixen atenció particular i acompanyament en el seu procés d’inserció social i/o laboral.

Com accedir-hi?

A partir de la sol·licitud a la Secció d’Acompanyament a la Inclusió Social (SAIS), a la seu central de l’IMAS a Palma o als centres comarcals d’Inca o Manacor.