Perfil del contratant

Publicació de les licitacions del’IMAS

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat al dia 9 de març de 2018 es continuarà publicant a la pàgina antiga del perfil del contractant de l’IMAS, fer clic aquí.

La relació de contractes menors de l’IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca.

A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l’IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d’acord amb el que es preveu en les bases d’execució del pressupost de l’IMAS, es considerin oportunes.

Contractes menors

Es poden consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març de 2018 a la pestanya “Documentos” de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, de cadascun dels òrgans de contractació de l’IMAS, que es detallen a continuació.

Òrgans de contractació de l’IMAS

Enllaços als òrgans de contractació de l’IMAS, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.