Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor per a les obres de reparacions urgents al centre de tercera edat de Vilafranca (segona licitació)

dijous, 8. abril 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 22 d'abril de 2021

Contracte menor per a les obres de reparacions urgents al centre de tercera edat de Vilafranca

dimarts, 9. març 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils

23 de març de 2021

 

Contracte menor per al manteniment correctiu dels equips contra incendis de la residència La Bonanova

dimecres, 3. març 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 17 de març de 2021

Contracte menor de subministrament de mobiliari per a les dependències de la seu de l'IMAS

dijous, 18. febrer 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: fins al dia 28 de febrer de 2021

Contracte menor per realitzar un tractament de xoc i el seu corresponent manteniment bi mensual degut a una plaga de xinxes resistents a Sa Placeta

dilluns, 15. febrer 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: 5 dies hàbils, fins al dia 23 de febrer de 2021

2020/35/CSUB Contractació del subministrament de gasoil de calefacció per a diversos centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

dimarts, 29. desembre 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

2020/87/CSUB contractació del subministrament de paper per a fotocopiadores digitals i impressores làser i/o tinta de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dimarts, 22. desembre 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2020/177/CSER Contractació del servei de neteja dels centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 17. desembre 2020
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

Contracte menor per a contractar una empresa especialitzada en serveis de seguretat-central d'alarma anti-intrusos-dels centres: Llar i Centre de Dia Reina Sofia, Llar Avinguda Argentina, Llar de Felanitx

dilluns, 30. novembre 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 16 de desembre de 2020

2020/121/CSUB Contractació del subministrament de llicències de programari base de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

divendres, 20. novembre 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

Pàgines