Més de 4.600 persones participen en el procés de diagnòstic que du a terme l’IMAS sobre la infància i l’adolescència de Mallorca

L’equip que l’elabora ha explicat l’evolució de la tasca en la tercera sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

Un total de 4.621 persones han participat en el procés de diagnòstic de la situació de la infància i l’adolescència a Mallorca que elabora la Direcció Insular d’Infància i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb l’objectiu de conèixer la realitat del col·lectiu a l’illa. Aquest servirà de base per elaborar el primer Pla Insular d’Infància i Adolescència de Mallorca (PIAM).

En la tercera sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (OIAM), que ha tingut lloc avui, l’equip que du a terme l’estudi ha explicat que, per comptar amb una informació el més fidel possible, s’han elaborat quatre tipus d’enquestes: a infants i adolescents d’entre 10 i 17 anys (1.329); a famílies, per recollir informació sobre infants de 0 a 11 anys (3.145); a personal tècnic del Govern, del Consell i dels ajuntaments (115), i a entitats relacionades amb la infància i l’adolescència (32).

L’informe final, que es presentarà el primer trimestre de 2022, donarà a conèixer la informació recollida sobre les carències, els recursos i les oportunitats dels agents socials que afecten la infància i l’adolescència, i analitzarà la situació dels diferents grups d’infants i adolescents tenint en compte la mesura i les formes en què són satisfetes les seves necessitats i els seus drets. A partir d’aquí, determinarà propostes d’acció segons les mancances que s’hagin detectat en els diferents àmbits d’estudi, que van des de la salut, l’educació, els serveis socials o la família fins al medi ambient, els mitjans de comunicació o la mobilitat i el transport.

A l’espera de les conclusions finals, els experts han detectat algunes qüestions que els han cridat l’atenció. Com ara, que hi ha acord en què els espais de participació per a joves no abunden i es consideren necessaris. De l’estudi es desprèn també que la majoria dels infants i adolescents enquestats consideren que l’impacte de la COVID no ha suposat grans canvis respecte de diferents àmbit relacionats amb el seu dia a dia.
Per últim, es detecten diferències entre sexes pel que fa als centres educatius. Els nins demanden, per ordre, més orientació professional i laboral, espais d’esbarjo i activitats lúdiques. Per la seva banda, les nines troben a faltar més educació emocional, educació sexual i perspectiva feminista

La directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández, ha explicat que «la finalitat és tenir una radiografia minuciosa de la situació en què es troba la infància i l’adolescència de l’illa per, d’aquesta manera, poder articular polítiques efectives que donin resposta a les necessitats específiques detectades en els diferents àmbits relacionats amb el col·lectiu».

A més, a proposta d’UNICEF, durant el Ple de l’OIAM, que reuneix representants d’institucions públiques – com ara la Conselleria d’Educació, Afers Socials, Salut, l’Oficina de Defensa del Menor o la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell que s’ha incorporat avui-,  col·legis professionals i agents socials relacionats amb la matèria, així com partits polítics amb representació al Consell, s’ha aprovat una declaració institucional en defensa dels drets de tots els infants i adolescents en l’àmbit dels mitjans de comunicació.

El contingut del text i tota la informació sobre aquest organisme i les diferents iniciatives i projectes que du a terme es poden consultar en el web https://www.observatoridelainfanciamallorca.net.

L’OIAM és un òrgan col·legiat i d’assessorament i un espai de participació per a tots els agents socials vinculats a l’àmbit de la infància i l’adolescència de Mallorca. Consta d’una comissió permanent que s’encarrega d’executar les decisions que es prenen en les sessions plenàries i coordina les reunions i tasques dels grups de treball encarregats d’estudiar accions concretes, com són, actualment, el grup de treball sobre el tracte de la infància als mitjans de comunicació i un altre sobre participació i la perspectiva de gènere a la infantil.

Noticies relacionades:

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca

29 de maig de 2024

Durant la visita el president també s’ha reunit amb l’Associació Balear de la Malaltia de Huntington